Stichting Sassenhein

De Stichting Sassenhein (KVK:01130687 en RSIN: 819331387) is eigenaar van de plassen en terreinen Sassenhein, met andere woorden de Noord- en de Zuidplas.

In de statuten van de Stichting Sassenhein staan verschillende zaken beschreven. Het doel van de Stichting is de instandhouding en verfraaiing van de Hengelgelegenheid Sassenhein.
Om dit doel te kunnen blijven realiseren wordt er gewerkt met een Meerjarenonderhoudsplan.

Bestuur Stichting Sassenhein
Het bestuur van de Stichting Sassenhein wordt statutair gevormd door het dagelijks bestuur van de HC Sassenhein.
De heer G. Wolters is voorzitter, de heer M. Tent is secretaris en de heer K. Warmels is penningmeester. Meer informatie over de bestuursleden is hier te vinden. De bestuurders van de Stichting Sassenhein ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Raad van Toezicht
Naast het bestuur van de Stichting Sassenhein is er een Raad van Toezicht. Deze Raad van Toezicht bestaat uit twee personen en zij controleren het bestuur en zij hebben meerdere malen per jaar overleg over onder andere de financiën en de toekomst van de plassen en terreinen.

Naast de Raad van Toezicht heeft het bestuur van de Stichting/HC Sassenhein ook de gewoonte om het financiële jaarverslag en het Meerjarenonderhoudsplan te kennisgeving toe te sturen naar de leden van de HC Sassenhein en daar waar nodig te bespreken in de Algemene Ledenvergadering van de HC Sassenhein.

Contact
De contactgegevens van de Stichting Sassenhein zijn dezelfde als voor de HC Sassenhein en hier te vinden.