Lidmaatschap HC Sassenhein

Lid worden
U kunt zich aanmelden als lid of donateur van de HC Sassenhein. Dit kan online via online lid worden of anders via het fysieke Formulier Aanvraag lidmaatschap
Wanneer u het fysieke formulier heeft ingevuld dient u het, samen met een kopie van uw legitimatiebewijs per post of email op te sturen naar de onderstaande postadres/e-mailadres:

HC Sassenhein
T.a.v. de ledenadministratie
Postbus 39, 9750 AA Haren
leden@hcsassenhein.nl
Na ontvangst van uw aanvraag ontvangt u van de ledenadministratie een factuur met daarin verdere informatie over de afhandeling van uw aanvraag.

Wanneer u in het bezit bent van een reeds eerder aangeschaft dagconsent dan is het mogelijk om een reductie ter waarde van een dagconsent te ontvangen. Vul hiervoor de gegevens in van het dagconsent op het inschrijfformulier.

Wanneer u na 1 oktober lid wordt van de vereniging betaalt u het resterende gedeelte van het jaar geen contributie.

Het lidmaatschap van de HC Sassenhein loopt van 1 januari t/m 31 december. Het lidmaatschap wordt stilzwijgend met een jaar verlengd.

Betaling
Betaling voor de jaren na inschrijving kan middels factuur of automatische incasso. Automatische incasso heeft als voordeel niet alleen het gemak, maar ook een reductie van € 10.- op het geldende lidmaatschap. Leden dienen zich te houden aan hetgeen beschreven in de Statuten, Huishoudelijk reglement en het Reglement voor de bezoekers van de Sassenhein terreinen. Het formulier voor automatische incasso vind u bijgevoegd bij het inschrijfformulier

Opzeggen
Opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend per brief/email voor 1 oktober van elk verenigingsjaar (1 januari – 31 december). Na ontvangst ontvangt u een bevestiging per wanneer het lidmaatschap eindigt. Opzeggingen die na 1 oktober binnen komen worden voor het nieuwe seizoen niet meer in behandeling genomen. Dit betekent dat men weer een jaar lid is.