Nieuws

Karpersterfte Noordplas

Beste visser,
 
Helaas zijn wij het jaar niet zo goed begonnen en is er op de noordplas sprake van vissterfte onder de karpers en hierover willen wij je graag informeren.
 
Huidige stand van zaken
Van een “normale” sterfte is sprake wanneer er op jaarbasis tussen de 5% en 10% van het bestand komt te overlijden, op de noordplas zou dit betekenen maximaal 45 overleden karpers in een heel jaar. Rond 7 april leek het overlijden af te vlakken en te stoppen maar inmiddels worden er weer met enige regelmaat dode karpers aangetroffen waardoor de teller inmiddels staat op ruim 50 en ook de laatste dagen zijn er meerdere dode karpers aangetroffen.
 
Acties
Daar onze plassen liggen in een waterwingebied en in verbinding staat met andere wateren hebben wij contacten met Carpcare, Sportvisserij Nederland, Sportvisserij Groningen/Drenthe en het Waterschap Hunze en Aa’s om te laten onderzoeken wat er aan de hand is. Wij hebben tevens andere verenigingen in Nederland gesproken en de sterfte onder karpers komt in het hele land voor en door de vele verschillende locaties extreem te noemen.
 
Sinds half maart voeren wij bij met pellets om de weerstand onder de karpers te verhogen. Het waterschap heeft inmiddels zuurstof en watermetingen gedaan en die waren goed. We zijn nog in afwachting van een paar andere onderzoeken en aan de hand daarvan overleggen wat wij nog kunnen doen om dit te stoppen.
Advies
Vooralsnog stellen wij (nog) geen verbod in op het vissen op de noordplas maar raden wij je wel aan om je spullen (schepnet, onthaakmat en weighsling) goed te ontsmetten bij thuiskomst en goed te laten drogen (liefst in de zon). Op deze manier wordt voorkomen dat de besmetting wordt overgedragen naar andere wateren. Mochten wij toch besluiten om een visverbod in te stellen zullen wij je hier over informeren.
 
Helaas hebben wij op dit moment even geen beter nieuws en stellen wij alles wat binnen onze mogelijkheden ligt in het werk om dit te stoppen. Mocht je vragen of opmerkingen hebben dan kan je die stellen via Whatsapp (0629919008).
 
Het bestuur van de HC Sassenhein