Nieuws

8 december Algemene Ledenvergadering

Op 8 december zal om 19:30 onze Algemene Ledenvergadering worden gehouden in het paviljoen.
Bijgevoegde stukken zijn naar de leden verstuurd.
Uitnodiging ALV (digitaal)